Jak kontrolować temperaturę w pomieszczeniach i nie przepłacać?

Ogrzewanie domu - temat na czasie - takie głowice FIBARO ostatnio zamontowano na grzejnikach domu jednorodzinnego zamiast tradycyjnych, wykorzystujących zjawiska rozszerzalności cieplnej (czytaj - z dużą odchyłką regulacji). Nasze głowice pracują według tygodniowego harmonogramu, posiadają blokadę "rodzicielską" i współpracują natychmiastowo z czujnikiem otwarcia okna.
// home heating - "current topic" - such "smart heads" FIBARO have recently been mounted on single-family house radiators instead of traditional ones, using the phenomenon of thermal expansion (means - with a large deviation of regulation). Our heads work according to the weekly schedule, have a "parental" lock and operate immediately with the window opening sensor and of course can be adjust by mobile application "on request" in any time